REZULTAT –INTERVIU la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 13.12.2021 în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

13 Decembrie 2021
Comisia de concurs numită prin
Dispoziția Președintelui Consiliului
Județean Maramureș nr. 537 / 11.11.2021
Nr. 26061 / 13.12.2021

REZULTAT – INTERVIU
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 13.12.2021 în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) și art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatul interviului:
Nr. Crt.   Funcţia publică de execuție  Număr înregistrare dosar  Compartiment  Punctaj interviu  Rezultatul probei 
1.  Consilier, cls. I, grad profesional superior  Nr. 23864 / 16.11.2021  Birou relații publice, secretariat ATOP și relații internaționale  92,33 puncte  Admis 

Conform art. 61 alin. (5) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 618 alin. (14 ) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare sunt declaraţi admişi la interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare care se depune la registratura Consiliului Județean Maramureș str. Gh. Șincai nr. 46 , Baia Mare.

Afişat astăzi 13.12.2021, ora 15.00 la sediul Consiliului Județean Maramureș.

Secretar comisie,
Simicorescu Sorina

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.