PROCES VERBAL - Privind soluționarea contestațiilor depuse de candidații la proba scrisă din data de 8 decembrie 2016

13 Decembrie 2016
Încheiat astăzi 13 decembrie 2016, cu ocazia soluţionării contestaţiei depuse de către VRAJA DELIA, participantă la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, cls. I, grad profesional asistent, la Compartiment gestiune și aprovizionare înregistrată sub nr. 12.713/12.12.2016, ora 1415, împotriva rezultatului obţinut la proba scrisă, în conformitate cu art. 63 din H.G. 611/2008.
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
Comisia de soluționare a contestațiilor
Nr. 566/13.12.2016


PROCES VERBAL

Privind soluționarea contestațiilor depuse de candidații la proba scrisă din data de 8 decembrie 2016 la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Achizitii publice si Compartiment gestiune si aprovizionare

Încheiat astăzi 13 decembrie 2016, cu ocazia soluţionării contestaţiei depuse de către VRAJA DELIA, participantă la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, cls. I, grad profesional asistent, la Compartiment gestiune și aprovizionare înregistrată sub nr. 12.713/12.12.2016, ora 1415, împotriva rezultatului obţinut la proba scrisă, în conformitate cu art. 63 din H.G. 611/2008.

Astfel, în data de 13 decembrie 2016, a fost convocată comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită conform Dispoziţiei nr. 551/10.11.2016, având următoarea componenţă:
  1. Preşedinte – Mureșan Nicolae – inspector - Instituția Prefectului Județ Maramureș
  2. Membru – Dzeabeniuc Vasile – consilier juridic, – Serviciul Juridic și contencios
  3. Membru- Dialog Maria – consilier, cls. I, grad superior – Serviciul Achiziții Publice;

Secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor fiind asigurat de către d-na David Carmela – Elena - consilier, Birou resurse umane.

Trecând la analizarea contestaţiei, prin reevaluarea lucrărilor scrise, întocmite de către contestatarul Vraja Delia, comisia de soluţionare a contestaţiilor propune respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei depuse de către aceasta, deoarece între punctajul obţinut în urma recorectării lucrării şi cel acordat de către comisia de concurs, nu este o diferenţă mai mare de 10 puncte.

Având în vedere prevederile art. 63 şi art. 64 alin (2) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de soluţionare a contestaţiilor a comunicat următorul rezultat:

Rezultatul soluţionării contestaţiilor la proba scrisă din data de 8 decembrie 2016 ora 10 la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Achizitii publice si Compartiment gestiune si aprovizionare

Nr. crt.  Numele şi prenumele contestatarului  Punctaj probă iniţial  Punctaj probă după contestaţie  Rezultat contestație 
1. VRAJA DELIA  74,67 70,00  RESPINSĂ 

Rezultatul contestaţiei a fost afişat la sediul instituţiei, în data de 13.12.2016 la ora 12.00.

Secretar: David Carmela –Elena - consiler, cls. I, grad superior, Birou resurse umane


Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.