Consiliul Județean Maramureș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante

07 Noiembrie 2016

Consiliul Județean Maramureș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante: [...]
ANUNŢ CONCURS

Consiliul Județean Maramureș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

 1. Consilier, cls. I, grad profesional asistent – Serviciul achiziții publice
 2. Consilier, cls. I, grad profesional asistent – Direcția economică și patrimoniu - Compartiment gestiune și aprovizionare

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale:
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările și completările ulterioare;

Condiţii specifice:

1. Consilier, cls. I, grad profesional asistent – Serviciul Achiziții Publice
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice, juridice sau inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 1 an.

2. Consilier, cls. I, grad profesional asistent – Direcția economică și patrimoniu - Compartiment gestiune și aprovizionare
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul stiințelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 1 an.

Probele stabilite pentru concurs:
 • proba scrisă: 8 decembrie 2016 ora 10, la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, str. Gh. Şincai nr. 46, Baia Mare
 • interviu

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 28.11.2016 ora 14 la Biroul Resurse umane, etajul I, camera 129, Consiliul Judeţean Maramureş.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Biroul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214659 int. 126.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZeteaBIBLIOGRAFIE

1. Consilier, cls.I, grad asistent – Serviciul achiziții publice
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
 • LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 • Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr. 188/1999 r.2 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 republicata - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

2. Consilier I, grad asistent – D.E.P - Compartiment gestiune și aprovizionare
 • Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicata cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 r(2) privind Statutul functionarilor publici cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1718/2011 pentru aprobarea precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor cu modificările si completările ulterioare
 • Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii  elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;                             
 • Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.