Oportunităţi de finanţare

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice aduce la cunoştinţa publicului textul următorului proiect de act…
Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional a lansat pe 25 martie a.c. două noi apeluri de proiecte pe Axa prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi…
Scopul proiectului este dezvoltarea unui serviciu de sprijin multi-instituţional pentru a veni în întâmpinarea nevoilor mamelor care au cunoscut violenţa domestică şi se confruntă cu probleme complexe (abuz de alcool…
Oficiul pentru servicii privind cariera (CSO) din cadrul Universităţii din Tesalia, Grecia, doreşte să participe ca partener într-un consorţiu format pentru cererea „Proiect-pilot privind mobilitatea pe termen lung a ucenicilor…
Comisia Europeană a deschis, până la 27 aprilie 2016, o consultare publică privind evaluarea ex-post a Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi a Fondului de Coeziune (FC) 2007-2013.
Comisia Europeană a lansat o cerere de propuneri de proiecte 2016 a programului “Europa Creativă”, componenta transsectorială.
Departamentul de Ştiinţe Sociale al Universităţii din Nicosia, Cipru, caută parteneri pentru o propunere de proiect ce urmează sa fie depusă ca aplicaţie la cererea Erasmus+, acţiunea-cheie 2 “Cooperare pentru…
Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri de proiecte 2016 “Exerciţii ale Mecanismului de protecţie civilă al Uniunii 2014 -2020”.
Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri de proiecte 2016 pentru cel de-al treilea program de acţiune comunitară a Uniunii în domeniul sănătăţii 2014-2020.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a lansat pe 15 martie 2016 primele două apeluri de proiecte…
Departamentul pentru agricultură şi dezvoltare rurala al Oficiului Marshal din Poznan, regiunea poloneză Wielkopolska, este interesat sa fie partener într-un consorţiu ce pregăteşte o propunere de proiect dedicată sectorului agroalimentar…
Asociaţia Asistenţa pentru Autonomie la Domiciliu (Ambient Assisted Living – AAL), organizaţie internaţională fara scop lucrativ, structură responsabilă cu punerea în aplicare a programului «Active and Assisted Living» şi cu…
Proiectul propune promovarea şi diseminarea cunoştinţelor despre cultura diferitelor popoare din Europa, în particular în domeniul muzicii, patrimoniului cultural tangibil şi intangibil, artelor vizuale, teatrului, etc., şi cooperarea diferiţilor actori…
Comisia Europeană, prin intermediul Direcţiei Generale Justiţie şi Consumatori, a lansat o cerere de propuneri de proiecte, programul «Drepturi, Egalitate şi Cetăţenie/Justiţie» 2014-2020.
Proiect-pilot privind mobilitatea pe termen lung a ucenicilor - "Un cadru european pentru mobilitatea ucenicilor: dezvoltarea cetăţeniei europene şi a abilităţilor prin integrarea tinerilor pe piaţa forţei de muncă"
Comitetul Regiunilor a adoptat noi dispoziţii privind sprijinul acordat pentru organizarea de evenimente la nivel local în statele membre. Comitetul European al Regiunilor poate sprijini astfel de evenimente la iniţiativa…
În perioada 8-18 martie 2016, aplicaţia MySMIS 2014, modulul ”Depunerea cererii de finanţare”, poate fi testată de către public pentru familiarizarea cu modalitatea de lucru.
Regiunea Nord - Vest a fost inclusă în noul proiect pilot al Comisiei Europene, numit „Regiuni mai puțin dezvoltate". Prin acest proiect, Comisia Europeană va sprijini regiunile cu un PIB…
Arondismentele regale Kensington si Chelsea (RBKC) din centrul Londrei caută parteneri pentru un proiect Erasmus +, acţiunea cheie “Parteneriate strategice”.
Sopul este de a schimba bune practici şi experienţe în ceea ce priveşte investiţiile în capacitatea instituţională şi eficientizarea administraţiei şi serviciilor publice la nivel local, regional şi naţional în…

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.