Lansare apel de proiecte – Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

12 Iunie 2019
Programul RO-CULTURA este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 și vizează consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Pentru a fi eligibil, fiecare proiect trebuie să conducă la atingerea următoarelor valori țintă minime aferente indicatorilor de Program:
 • 25% creștere a numărului anual de vizitatori la obiectivele de patrimoniu și/sau a numărului de participanți la activitățile culturale;
 • 6 locuri de muncă create;
 • 1 clădire monument istoric restaurată și valorificată cultural și economic;
 • 1 plan de valorificare a patrimoniului cultural construit implementat;
 • 5 profesioniști cu competențe/ expertiză dezvoltate la locul de muncă.
Bugetul prezentului apel de proiecte: 16.000.000 Euro

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este cuprinsă între 200.000 Euro și 2.000.000 Euro, reprezentând 80% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Solicitanții eligibili:
 • instituție publică, în sensul definiției de la secțiunea 5 a Ghidului solicitantului;
 • unitate administrativ-teritorială, definită conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și sector al Municipiului București;
 • organizație neguvernamentală, în sensul definiției de la secțiunea 5 a Ghidului solicitantului, constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005 și care poate desfășura activitățile propuse prin proiect potrivit documentelor statutare;
 • societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare SAU societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației (republicată), care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  • se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE);
  • domeniul/-ile de activitate (clasa CAEN) vizat/-e de proiect este/sunt înscris/-e în obiectul de activitate al societății la data depunerii proiectului (conform certificatului constatator ORC);
  • domeniul/-ile de activitate (clasa CAEN) vizat/-e de proiect este/sunt autorizat/e la sediul identificat ca loc de implementare al proiectului la momentul începerii activității de valorificare a monumentului istoric, indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
Data de lansare a cererii de proiecte: 05.06.2019

Data limită de depunere a proiectelor: 07.10.2019, ora 23:59

Documentele pot fi accesate pe: https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau telefon/fax: 021.223.03.46.

Informare din partea Serviciului Promovare Proiecte – Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, telefon: 0262 211 947, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.