Hotărârea nr. 115 din 09.06.2021

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Județului Maramureș” doamnei Ana Blandiana

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei juridice şi administraţie publică nr. 11052/2021; 
  • Solicitarea domnului Gheorghe Mihai Bârlea – consilier judeţean, înregistrată la Consiliul Județean cu nr. 9252/2021;
          În baza prevederilor:
  • Regulamentului pentru stabilirea criteriilor şi procedurilor de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Maramureş” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 24/ 2014;
  • pct. 2 din Capitolul XIV al Statutului Judeţului Maramureş;
          Văzând avizul comisiilor de specialitate: Comisia de învătământ, cultură și culte și Comisia juridică și de disciplină;
          În temeiul art. 173 alin. (1), lit. f), art. 182 alin. (1) precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
          Art.1. Se acordă titlul de ,,Cetăţean de onoare al Judeţului Maramureş” doamnei Otilia-Valeria Rusan cunoscută ca scriitor sub numele de Ana Blandiana - Preşedinte al Fundaţiei Academia Civică.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Serviciului Relaţii Publice;
  • Doamnei Ana Blandiana – Preşedinte al Fundaţiei Academia Civică.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 115
Baia Mare, 9 iunie 2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 de voturi pentru, în ședința extraordinară a Consiliului Județean Maramureș din 09 iunie 2021. Au fost prezenți 33 din 34 de membri ai consiliului județean.

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.