Consiliul Județean Maramureș a devenit membru al Comunității CHARTER – European Cultural Heritage Skills Alliance (Alianța Europeană a Aptitudinilor în domeniul Patrimoniu Cultural)

26 Ianuarie 2022 313
Consiliul Județean Maramureș a devenit membru al Comunității CHARTER - European Cultural Heritage Skills Alliance. CHARTER promovează valorizarea patrimoniului cultural respectiv consolidarea receptivității și rezilienței acestui sector punând bazele creării unei strategii durabile și cuprinzătoare, care să garanteze existența abilităților necesare managementului patrimoniului cultural la nivel european în vederea sprijinirii unor societăți și economii sustenabile. Comunitatea CHARTER a fost fondată printr-un proiect finanțat prin programul Erasmus + și are ca obiectiv cartografierea nevoilor actuale și viitoare ale sectorului în vederea reducerii decalajului dintre deficiențele de competențe, respectiv inadvertențele dintre domeniul educațional și ocupațional.
CHARTER - Cultural Heritage Actions to Refine Training, Education and Roles (Acțiuni privind patrimoniul cultural pentru perfecționarea formării, educației și rolurilor) urmărește să creeze o strategie sectorială durabilă și cuprinzătoare la nivel european prin asigurarea competențelor necesare managementului patrimoniului cultural pentru a sprijini societățile și economiile sustenabile, inclusiv competențe transversale, cum ar fi cele digitale-tehnologice și ecologice specifice economiei albastre. CHARTER evidențiază rolul proeminent pe care patrimoniul cultural îl are în crearea unui viitor sustenabil și în consolidarea coeziunii sociale la nivel european, fiind o componentă esențială în atingerea sustenabilității sociale, economice și de mediu. CHARTER identifică lipsurile de competențe și nepotrivirile din sectorul patrimoniului cultural în vederea asigurării viabilității sectorului.

Consorțiul celor 47 de parteneri reprezintă unele dintre cele mai importante instituții de educație și formare, organizații, rețele și angajatori din sectorul patrimoniului cultural european. Ei și-au unit forțele pentru a profesionaliza sectorul patrimoniului cultural și a combate lipsa recunoașterii statistice a sectorului patrimoniului cultural ca forță economică. Expertiza combinată a celor 47 de actori din societatea civilă, organisme naționale de patrimoniu, rețele profesionale, furnizori de educație și formare, întreprinderi, precum și ecosisteme regionale garantează o abordare holistică bazată pe dovezi a provocărilor și nevoilor patrimoniului cultural. Alianța promovează o abordare integrată care favorizează procesele participative de luare a deciziilor în funcție de nivelul de implicare al partenerilor, competențele, expertiza și experiența acestora.

Ce îşi propune CHARTER?

Alianţa va cartografia, în primă fază, nevoile sectorului patrimoniului cultural pentru a identifica subreprezentarea unor competenţe sau inadvertenţele dintre resursele şi calificările disponibile şi nevoile reale. Concluziile vor servi la dezvoltarea unor programe de formare adecvate adresate specialiştilor deja activi în domeniul patrimoniului cultural.

În plus, Alianţa CHARTER va sprijini procesele de adaptare la nivelul sistemului educaţional, astfel încât programa şi obiectivele formării să reflecte nevoile curente şi viitoare ale sectorului. Va fi facilitată profesionalizarea prin actualizarea competenţelor de bază şi a celor transversale şi vor fi încurajate schimbul de experienţă, creşterea capacităţii şi mobilitatea în interiorul Europei. Toate aceste eforturi coroborate vor duce la profesionalizarea sectorului.

În plus, CHARTER va derula programe pilot regionale menite să valideze abordări noi bazate pe rezultatele cercetării. Va face analiza dinamicii sectoriale şi va carta entităţile relevante co-interesate; va propune inclusiv descriptori de sarcini pentru încadrările ocupaţionale şi economice în scopul eficientizării pieţei europeane a locurilor de muncă în domeniul patrimoniului.

Membri cu drepturi depline și afiliați:

CHARTER 1

Membri asociați:

CHARTER 2

Biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.