Rezultatul probei scrise la concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici organizat în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

28 Decembrie 2020
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
Nr. 21363/28.12.2020

Rezultatul probei scrise la concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici organizat în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatul probei
Nr. crt. Funcţia publică de execuție Numele şi prenumele candidatului Instituţia Punctaj probă scrisă Rezultatul probei
1. Consilier, cls. I, grad superior Pop Mihaela Maria  Consiliul Județean Maramureș 98,30 puncte Admis 
 2. Consilier, cls. I, grad principal Radu Sorina Ioana  Consiliul Județean Maramureș 67,07 puncte Admis 
 3. Consilier, cls. I , grad principal Olea Marchiș Sibila  Consiliul Județean Maramureș 83,53 puncte Admis 
 4. Consilier juridic, cls. I, grad principal Dale Lenuța  Consiliul Județean Maramureș 98,17puncte Admis 

Conform art. 60 alin. (3) lit. a) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Consiliului Județean Maramureș.

Proba de interviu va fi susținută în data de 29.12.020 ora 16,00.

Afişat astăzi, 28.12.2020 ora 16,00 la sediul Consiliului Județean Maramureș.

Secretar comisie concurs,
Simicorescu Sorina

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.