REZULTATUL FINAL al CONCURSULUI organizat pentru ocuparea postului de manager la Şcoala Populară de Artă “Liviu Borlan“ Baia Mare

05 Aprilie 2017

În conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş nr. 21/2017, Secretariatul comisiei de concurs anunţă rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat în vederea ocupării postului de manager la Şcoala Populară de Artă “Liviu Borlan “Baia Mare, după cum urmează: [...]
SECRETARIATUL COMISIEI DE CONCURS
Constituit conform dispozitiei nr. 387/2017
a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş

NR. 2775/05.04.2017

REZULTATUL FINAL al CONCURSULUI

organizat pentru ocuparea postului de manager la Şcoala Populară de Artă “Liviu Borlan “ Baia Mare

În conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş nr. 21/2017, Secretariatul comisiei de concurs anunţă rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat în vederea ocupării postului de manager la Şcoala Populară de Artă “Liviu Borlan “Baia Mare, după cum urmează:

Nr.crt. Numele şi prenumele Nota obţinută la analiza proiectului de management Nota obţinută la interviu Nota finală Rezultat final
 1. Petreuş Marinel  7,64 9,08 8,36 ADMIS
 2. Dan Daniel Marius  8,05 7,06 7,55 RESPINS

Candidatul declarat admis va negocia cu ordonatorul principal de credite, pe baza proiectului de management, clauzele contractului de management pentru perioada 2017-2020, în termen de 30 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă publică a rezultatului final al concursului.

Afişarea rezultatelor s-a făcut la avizierul şi pe site-ul Consiliului Judeţean Maramureş, precum si al Şcolii Populare de Artă “Liviu Borlan “Baia Mare în data de 5 aprilie 2017, ora 10,00

SECRETARIATUL COMISIEI DE CONCURS,

Muntean Mihaela _____________________
Labici Mihai__________________________
Taloş Otilia__________________________
David Carmela _______________________

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.