DISPOZIŢIA nr. 802 din 28.09.2017

28 Septembrie 2017

privind suspendarea concursului organizat în perioada 19 -25 septembrie 2017 pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante (perioadă determinată) din cadrul Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte – Serviciul UIP/UMP SMID Maramureş
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind suspendarea concursului organizat în perioada 19 -25 septembrie 2017 pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante (perioadă determinată) din cadrul Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte – Serviciul UIP/UMP SMID Maramureş


          Având în vedere aspectele sesizate în plângerea înregistrată cu nr. 9160/28.09.2017 formulată de Brisc Andrei, candidat la concursul pentru ocuparea postului de consilier juridic debutant, privind posibile încălcări ale procedurii de desfășurare a concursului.
          În baza art. 37 alin 2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătiti din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 104 alin. (1) lit. f) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se suspendă desfășurarea concursului organizat în perioada 19 - 25 septembrie 2017 pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante (perioadă determinată) din cadrul Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte – Serviciul UIP/UMP SMID Maramureş, în vederea verificării respectării procedurii de desfășurare a concursului.
          Art.2. Dispoziția se aduce la cunoștința publică și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Biroului resurse umane;
  • Direcției de Dezvoltare și Implementare proiecte.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA
Avizat pentru legalitate,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – director executiv
Nr. 802
Data 28.09.2017

Afişat azi, 28 septembrie 2017 ora 11.00 la sediul si pe site-ul Consiliului Județean Marmureș.

Link-uri rapide

Informaţii utile

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

CBC Parliament – Parlamentul Cooperării Transfrontaliere

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.