JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
 
privind încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Sas Ioan

          Având în vedere:
  • Referatul constatator al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş şi al Secretarului general al judeţului;
  • Demisia domnului Sas Ioan din funcția de consilier județean înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş sub nr. 16632 din 26 octombrie 2020;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică nr. 17014/2020;
  • Avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând prevederile art. 204, alin. (2), lit. a), alin. (6) şi alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se constată încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Sas Ioan, ales pe lista (CMM) Partidul Social Democrat, la alegerile locale din 27 septembrie 2020 şi se declară vacant locul de consilier judeţean.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
  • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
  • Domnului Sas Ioan;
  • Tribunalul Maramureş.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 199
Baia Mare, 4 noiembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 4 noiembrie 2020. Au fost prezenţi 28 din totalul de 31 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.