JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanților consiliului județean în comisia de vânzare a spațiilor medicale și în comisia de contestație

          Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Maramureș, Raportul Direcției Juridice și Administrație Publică avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială, precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Procesul verbal al Comisiei de validare privind votul secret exprimat;
          Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 231/ 2018 privind vânzarea spațiilor, proprietate privată a Județului Maramureș, cu destinația de cabinete medicale;
          În baza prevederilor art. 5 alin. (2) lit. e) din O.U.G. nr. 68/ 2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinație de cabinete medicale precum şi a spațiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical;
          În temeiul art. 91 alin. (1) lit. c) și f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se desemnează reprezentanții consiliului județean în comisia de vânzare a spațiilor medicale, după cum urmează:
          Membri titulari:
 1. Buda Ioan - consilier județean;
 2. Lazăr Doru Alexandru - consilier județean;

          Membri supleanţi:
 1. Varga Cornel - consilier județean;
 2. Şunea Sorin - consilier județean;

          Art.2. Se desemnează reprezentanții consiliului județean în comisia de contestații pentru vânzarea spațiilor medicale, după cum urmează:
          Membri titulari
 1. Mihali Anişoara Iulia - consilier județean;
 2. Sas Ioan - consilier județean;

          Membri supleanţi:
 1. Pop Mihai Sorin - consilier județean;
 2. Grad Gheorghe - consilier județean;

          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice și Patrimoniu;
 • Consilierilor judeţeni desemnaţi.

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu 29 voturi „pentru” şi două neparticipări în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 octombrie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 25 octombrie 2018
Nr. 248

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.