JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Acord de cooperare cu Instituția Prefectului – Județul Maramureş pentru organizarea evenimentului „Prefectura Maramureș – 100 de ani de la înfiinţare”

           Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Rapoartele Serviciului Relații Publice şi ale Direcţiei Economice şi Patrimoniu, avizele favorabile ale Comisei pentru buget – finanţe precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ținând cont de Adresa Instituției Prefectului – Județul Maramureș, înregistrată la Consiliul Județean Maramureș cu numărul 1916/06.03.2019 prin care ne transmit propunerea de parteneriat în vederea realizării evenimentului „Prefectura Maramureş – 100 de ani de la înfiinţare” şi faptul că în acest an se împlinesc 100 de ani de la numirea primului prefect și că data de 2 aprilie a fost declarată prin Legea nr. 348/2018, Ziua Instituției Prefectului;
          În baza prevederilor art. 2 și 3 ale Legii nr. 348/2018 privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. e) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă participarea Județului Maramureş prin Consiliul Judeţean Maramureş la evenimentul „Prefectura Maramureş – 100 de ani de la înfiinţare”, care se va desfăşura în data de 2 aprilie 2019.
          (2) Finanţarea cheltuielilor în limita a 30.000 lei, necesare pentru participarea la evenimentul prevăzut la alin. (1) se asigură din bugetul propriu al Judeţului Maramureş.
          Art.2. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Judeţul Maramureş prin Consiliul Județean Maramureș și Instituţia Prefectului – Județul Maramureş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu; 
  • Serviciului Relații Publice.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 voturi „pentru” şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 27 martie 2019. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 27 martie 2019
Nr. 43

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.