Regulament privind acordarea distincțiilor onorifice pentru pentru merite deosebite în dezvoltarea și promovarea valorilor județului Maramureș

Preambul

Consiliul Județean Maramureș își propune ca în fiecare an să organizeze evenimente, sau în cadrul evenimentelor organizate de către alte entități, să promoveze acțiuni prin care să recunoască meritele și eforturile persoanelor și/sau entităților publice și private ce s-au remarcat în diferite domenii legate de dezvoltarea socială, economică și culturală a județului.
Capitolul I - Dispoziții generale

Art.1. Prin distincție onorifică se înțelege orice titlu, premiu sau diplomă /plachetă ce poate fi conferit persoanelor fizice și/sau entităților publice și private cu merite deosebite în domeniile de interes ale județului.

Art.2. Actualul regulament instituie distincțiile onorifice enumerate în cele ce urmează şi reglementează regimul acordării acestora:
 1. "Titlul de EXCELENŢĂ"
 2. "Titlul OMUL ANULUI"
 3. "Diploma de onoare"
 4. "Diploma de aur”
 5. "Diploma de centenar".

Art.2.1.
Fiecare titlu, respectiv diplomă va fi însoțită de un premiu-simbol al județului după cum urmează: poarta de aur, poarta de stejar, nodul de aur, nodul centenar, fusul de aur. Astfel, se va constitui un kit aferent fiecărei distincții, format din: diplomă/plachetă, premiu-simbol, cutie personalizată, etc. ce vor fi realizate din materiale specifice zonei noastre, conținând simboluri cu specific maramureșean.

Art.3. Titlul sau diploma se acordă, după caz, la propunerea:
 1. Președintelui Consiliului Județean,
 2. Consilierilor județeni.
Art.4. Acordarea distincțiilor onorifice nu este condiționată de cetăţenie, naționalitate, domiciliu, sex, religie, apartenență politică.

Art.5. Titlul sau diploma se poate acordă, după caz: a) în timpul vieții celui în cauză, b) post-mortem.

Art.6. Titlul sau diploma au următoarele caractere juridice:
 1. sunt personale; b) reprezintă un drept al titularului;
 2. au valabilitate pe perioadă nedeterminată.

Capitolul II - Criterii de conferire a distincțiilor

Art.7. Criteriile generale, după care se realizează evaluarea în vederea acordării acestor distincții se referă la:
 1. valoarea,
 2. competența,
 3. moralitatea,
 4. compatibilitatea cu domeniul pentru care este propus,
 5. contribuția deosebită în viața comunităţii şi la prestigiul județului și/sau a ţării în lume.

Art.8. "Titlul de EXCELENŢĂ"
Se decernează personalităților județului, naționale sau internaționale care excelează în următoarele domenii:
 1. literatură,
 2. artă,
 3. muzică,
 4. managementul afacerilor și antreprenoriat,
 5. educație, învățământ și formare,
 6. mass-media,
 7. sport,
 8. filantropie, social, civism și activism în beneficiul comunității,
 9. olimpiade şi concursuri şcolare,
 10. inovație și cercetare
 11. turism și ospitalitate
 12. alte domenii.

Art. 8.1. "Titlul de EXCELENŢĂ" se va acorda alături de diploma aferentă și de un premiu-simbol al județului, respectiv, premiul „Fusul de aur” – un simbol maramureșean al dedicării și hărniciei unei comunități.

Art.9. "Titlul OMUL ANULUI" se decernează cetățeanului considerat reprezentativ pentru județul Maramureș, pentru performanţe, realizări, rezultate deosebite, apreciate favorabil de comunitate în domeniul său de referință. Art. 9.1 "Titlul OMUL ANULUI" se va acorda alături de premiu-simbol al județului, respectiv, premiul „Poarta de aur” – un simbol maramureșean al statorniciei.

Art.10. "Diploma de onoare" se acordă:
 1. personalităților locale, naţionale sau internaţionale care onorează prin vizite şi diverse acţiuni în viața județului Maramureș;
 2. personalităţilor care au rezultate concrete în activitatea de promovare a intereselor județului Maramureș şi promovarea imaginii județului;

Art.10.1. "Diploma de onoare" se va acorda alături de premiu-simbol al județului, respectiv, premiul „Poarta de stejar” – un simbol al rezistenței.

Art.11. "Diploma de aur” se acordă familiilor domiciliate în județul Maramureș, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.11.1. "Diploma de aur” se va acorda alături de premiu-simbol al județului, respectiv, premiul „Nodul de aur” ce simbolizează o uniune puternică.

Art.12. "Diploma de centenar" se acordă cetățenilor români domiciliați în județul Maramureș care au 100 de ani de viață împliniți.

Art.12.1. "Diploma de centenar" se va acorda alături de premiu-simbol al județului, respectiv, premiul „Nodul centenar” ce simbolizează longevitatea.

Capitolul III - Incompatibilități

Art.13. (1) Nu pot fi propuse pentru conferirea de titluri sau distincții persoanele care se găsesc în una din următoarele situații:
 1. sunt condamnate prin hotărâre judecătoreasca definitivă, pentru infracțiuni contra statului, crime împotriva umanității, alte fapte penale;
 2. au adus grave prejudicii bunăstării societății și a imaginii județului prin fapte și comportamentul afișat.

(2) Persoanele care se găsesc în situațiile prevăzute anterior, lit.a) și b), după caz: a) nu pot obține titlul; b) pierd titlul obținut.

(3) Președintele Consiliului Județean poate retrage distincția onorifică conferită în cazurile prevăzute în prezentul articol.

Capitolul IV - Procedura de acordare a distincțiilor onorifice

Art.14. (1) Titlul sau diploma se acordă, după caz, la propunerea directă a Președintelui și/sau la propunerea consilierilor județeni transmisă în atenția Președintelui Consiliului Județean Maramureș.

(2) Președintele Consiliului Județean Maramureș solicită compartimentelor de specialitate din cadrul instituției inițierea procedurii de acordare a distincțiilor onorifice, specificând date privind nominalizatul, distincția pentru care este propus, domeniul, modalitățile de contactare ale nominalizatului/ aparținătorilor.

(3) Titlurile sau diplomele vor fi înmânate de către Președintele Consiliului Județean Maramureș sau persoana delegată de acesta pentru acest scop.

(4) Cheltuielile ocazionate de derularea acțiunilor de acordare a distincțiilor onorifice, respectiv realizarea kit-urilor aferente distincțiilor onorifice (diplomă, premiu-simbol, cutie personalizată, etc.) se suportă din bugetul propriu.

Capitolul V - Îndatoriri ale decernaților

Art.15. Deținătorii distincțiilor au următoarele îndatoriri:

(1) Prin activitatea curentă pe care o desfășoară să contribuie la dezvoltarea neîntreruptă a relațiilor sau activităților care au avut ca efect acordarea titlurilor și distincțiilor mai sus-menționate.

(2) Să nu aducă nici un fel de atingere morală sau de prestigiu, prin comportament sau acțiuni voluntare sau involuntare distincției onorifice acordate.

(3) Să nu compromită cu rea voință interesele autorității care i-a acordat titlul. În acest sens se pot enumera, fără a se limita la:
 • denigrarea unor realizări comune în diverse domenii de aplicare, atunci când apar diverse obstacole de natură legislativă, administrativă sau financiară, divergențe de opinii sau de strategii, ambiții sau interese personale;
 • diverse promisiuni făcute și neonorate din motive subiective, având ca scop dobândirea titlului precum si a altor avantaje morale sau materiale;
 • întreruperea voluntară a unor activități în derulare de către posesorul titlului, activități în urma cărora Consiliul Județean Maramureș a acordat titlul.

Capitolul VI – Dispoziții finale

Art.16. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării prin Hotărâre a Consiliului Județean Maramureș şi se aduce la cunoștință publică prin grija Biroului relații publice, secretariat ATOP și relații internaționale.

Link-uri rapide

Informaţii utile


Tabără de excelență în Maramureș - PUNTE educațională Maramureș-Hîncești-Strășeni-Ungheni

Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.