Hotărârile autorităţii deliberative

Martie 2007

Welcome to our Archives page. On this page you will find a total of 26 of our articles broken down into Months and Years.

Hotărârea nr. 63 din 29.03.2007

pentru avizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru directorul general al R.A. „AEROPORTUL” Baia Mare

Hotărârea nr. 62 din 29.03.2007

privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnică judeţeană de amenajare a teritoriului şi de urbanism

Hotărârea nr. 61 din 29.03.2007

privind aprobarea propunerilor de modificare a graficelor de circulaţie, respectiv de suplimentare a unor trasee existente cu noi curse de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2005-2008

Hotărârea nr. 60 din 29.03.2007

privind stabilirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru obiectivul de interes local „Rebilitarea Drumului Nordului", judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 59 din 29.03.2007

privind stabilirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru obiectivul de interes local “Sistem integrat de gestiune a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş”

Hotărârea nr. 58 din 29.03.2007

de completare a unor elemente de identificare şi introducerea terenului aferent construcţiilor pentru unele imobile din domeniul public al judeţului aprobat prin HCJ nr. 51/2003 privind reinventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public judeţean atestat prin HG nr. 934/2002

Hotărârea nr. 57 din 29.03.2007

privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea consiliului judeţean nr.101/2004 de scoatere din domeniul public a unor bunuri şi trecerea lor în domeniul privat al judeţului

Hotărârea nr. 56 din 29.03.2007

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al judeţului în domeniul public al comunei Coltău

Hotărârea nr. 55 din 29.03.2007

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei judeţene pentru dezvoltare durabilă urbană şi rurală, UrbaNET aprobat prin Hotărârea nr. 12/ 2002

Hotărârea nr. 54 din 29.03.2007

privind aprobarea transformarii funcţiilor de muncitor în şofer pentru unităţile din subordinea Consiliului judeţean Maramureş

Hotărârea nr. 53 din 29.03.2007

privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul sportului, declarate eligibile la prima sesiune de finanţare din anul 2007

Hotărârea nr. 52 din 29.03.2007

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş

Hotărârea nr. 51 din 29.03.2007

privind aprobarea co-finantarii pentru proiectul “Italia-Romania-Cursuri de pregatire pentru functionari publici si reprezentanti ai autoritatilor locale”

Hotărârea nr. 50 din 29.03.2007

privind aprobarea functionarilor publici ce-si vor desfasura activitatea in cadrul Biroului de Reprezentare a UNCJR de la Bruxelles si suportarea cheltuielilor aferente

Hotărârea nr. 49 din 29.03.2007

pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară

Hotărârea nr. 48 din 29.03.2007

privind aprobarea cotizaţiilor ce se plătesc de consiliul judeţean pentru diferite structuri asociative în care judeţul Maramureş are calitatea de membru, pentru anul 2007

Hotărârea nr. 47 din 29.03.2007

pentru repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2007

Hotărârea nr. 46 din 29.03.2007

pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a unor sume din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură ce necesită cofinanţare locală pe anul 2007

Hotărârea nr. 45 din 29.03.2007

privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2006 la Regia Autonomă „AEROPORTUL BAIA MARE”

Hotărârea nr. 44 din 29.03.2007

pentru aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2006 pentru bugetul propriu al Consiliului judeţean

Rezultate 1 - 20 din 26

Hotărârile autorităţii deliberative

Link-uri rapide

Informaţii utile

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

CBC Parliament – Parlamentul Cooperării Transfrontaliere

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.