Dispoziție privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă ordinară pentru data de 30 august 2011

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE –

 

ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin. 1) şi 3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta


DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 30 august 2011, ora 11:00, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului, pe anul 2011;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii închirierii unor spaţii aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş, Consiliului local al municipiului Baia Mare;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor imobile primire ca donaţie de la Fundaţia „HOPE AND HOMES FOR CHILDREN ROMANIA”;
 4. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru bunul „Muzeul de Artă – Centrul Artistic Baia Mare”, din domeniul public al judeţului, situat în Baia Mare, str. 1 Mai nr.8;
 5. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru un bun din domeniul public al judeţului, situat în Baia Mare, str. Dragoş Vodă nr. 9;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din Bugetul Consiliului Judeţean Maramureş, a sumelor necesare pentru realizarea obiectivului „Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare la Aeroportul Internațional Baia Mare" în cadrul Programului Operaţional Sectorial - Transport 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 2.4 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian;
 7. Proiect de hotărâre privind încredinţarea Serviciului de interes economic general la Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional” Baia Mare;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic şi a principalelor caracteristici şi indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii pentru proiectul „Extinderea şi Modernizarea suprafeţei de mişcare la Aeroportul Internaţional Baia Mare (EMSM)”.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE
Mircea Man
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa


Baia Mare, _________august 2011
Nr.: _____

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.