Dispoziţie privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă ordinară, pentru data de 24.10.2011

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

ROMÂNIA

 

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art.94 alin.1) şi 3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta


DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 24 octombrie 2011, ora 11:00, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului pe anul 2011;
 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului pe anul 2011;
 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean;
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii de specialitate pe domenii de activitate;
 5. Proiect de hotărâre privind revocarea reprezentantului asiguraţilor din judeţul Maramureş în Adunarea Reprezentaţilor CNAS şi a membrului în Consiliul de Administraţie al CASJ Maramureş şi desemnarea noilor reprezentanţi;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de întreţinere, reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2011;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului operativ şi de măsuri privind asigurarea condiţiilor de circulaţie pe reţeaua de drumuri de interes judeţean în iarna 2011 – 2012;
 8. Proiect de hotărâre privind predarea în administrarea Consiliului local al oraşului Baia Mare a unui sector din drumul judeţean 183 aflat în administrarea S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A.;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 10. Privind aprobarea principalilor indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru proiectul „Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în cazul dezastrelor naturale în zona transfrontalieră”;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziţie a terenului necesar construirii Centrului de recuperare pentru copii cu nevoi speciale în Sighetu Marmaţiei, str. Dragoş Vodă nr.35;
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Şcoala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare;


          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE
Mircea Man
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 19 octombrie 2011
Nr. 370

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.