Dispoziţie privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă ordinară la data de 18.11.2011

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
      PREŞEDINTE

ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin.1) şi 3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 18 noiembrie 2011, ora 1000, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului pe anul 2011;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului, pe secţiuni, la 30 septembrie 2011;
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea evaluării veniturilor obţinute în natură din arendă, de proprietarii de terenuri uzufructuari sau alţi deţinători legali;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2012;
 5. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al judeţului Maramureş în domeniul public al comunei Bocicoiu Mare;
 6. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al judeţului a bunului „Extindere Muzeu mineralogie Baia Mare”;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerul Finanţelor Publice în domeniul public al judeţului Maramureş şi administrarea Consiliului judeţean Maramureş;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 9. Proiect de hotărâre privind instituirea de restricţii de circulaţie pe unele sectoare de drumuri judeţene;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra unei suprafeţe de teren din perimetrul RA "Aeroportul Internaţional Baia Mare", în favoarea R.A. ROMATSA pentru Direcţia Serviciilor de Navigaţie Aeriană Baia Mare (DSNA);
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE
Mircea Man
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 11.11. 2011
Nr. 407

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.