Dispoziţia nr. 99 din 27.02.2019

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
DISPOZITIE
privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de drepturi de natură salarială, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2021 pentru personalul aparatului de specialitate al Consiliului județean Maramureș și a instituțiilor și serviciilor din subordinea acestuia
 
          Având în vedere Referatul Biroului resurse umane nr. 16088/28.02.2019;
          În conformitate prevederile art. 39 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completerea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 104 alin. (1) lit. c) şi f) și ale art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta
 
DISPOZIŢIE:
 
          Art.1. Se aprobă procedura de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de drepturi de natură salarială, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2021 pentru personalul aparatului de specialitate al Consiliului județean Maramureș și a instituțiilor și serviciilor din subordinea acestuia, cuprins în anexa la prezenta dispoziție.
          Art.2. Dispoziţia se aduce la cunoștință publică și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcției economice și patrimoniu;
  • Biroului resurse umane
  • Instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului județean Maramureș.
PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica TODORAN
Nr. 99
Data 27.02.2019

Link-uri rapide

Informaţii utile

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

CBC Parliament – Parlamentul Cooperării Transfrontaliere

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.