Dispoziţia nr. 7 din 9 ianuarie 2012

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE –

ROMÂNIA

 

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă extraordinară


          Având în vedere prevederile art.94 alin.2) şi 3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul judeţean Maramureş, în ziua de 11 ianuarie 2012, ora 11:00, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din Taxa pe Valoarea Adăugată, pentru drumuri judeţene şi comunale, pe anul 2012;
  2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din Taxa pe Valoarea Adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, pe anul 2012;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Maramureş la Expoziţia Internaţională pentru Industrie Alimentară, Agricultură şi Horticultură „Săptămâna verde 2012” ce se va desfăşura la Berlin – Germania, în perioada 19-29 ianuarie 2012.


          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii;

 

PREŞEDINTE
Mircea Man
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 9 ianuarie 2012
Nr. 7

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.