Imprimă această pagină

Dispoziţia nr. 619 din 23.12.2019

268
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZITIE
privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilelor de 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020

          Având în vedere prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 970/20 decembrie 2019 privind stabilirea zilelor de 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020 ca zile libere;
          În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Recuperarea timpului de lucru aferent zilelor de 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020 declarate ca zile libere, se va face prin prelungirea programului de lucru cu 1 oră și 30 de minute pe zi în perioada 13 ianuarie – 22 ianuarie 2020, după următorul program:
  • De luni până joi de la ora 7.00 la ora 17.00
  • Vineri 17 ianuarie 2020 de la ora 7.00 la ora 14.30.
          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Biroului resurse umane;
  • Personalului instituţiei;
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica TODORAN
Nr. 619 
Data: 23 dec. 2019