Dispoziţia nr. 6 din 11.01.2013

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE -


ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 16 ianuarie 2013, ora 900, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului Man Mircea şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;
 2. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului Matei Călin Vasile Andrei şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;
 3. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului Gheorghe Şimon şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;
 4. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 95/ 2012 privind alegerea Comisiei de validare;
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii de specialitate pe domenii de activitate;
 6. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 128/ 2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean în consiliul de administraţie al Spitalului judeţean de urgenţă „Dr. Constantin Opriş” şi al Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare;
 7. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 36/ 2009 privind participarea Consiliului judeţean Maramureş, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Agenţia de Management Energetic Maramureş”;
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 101/ 2012 de desemnare a consilierilor judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică;
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 108/ 2012 de validare a desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea tabloului cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2013;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice si a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Maramureş;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor ce se plătesc de consiliul judeţean pentru diferite structuri asociative în care judeţul Maramureş are calitatea de membru, pentru anul 2013;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Maramureş la Expoziţia Internaţională pentru Industria Alimentară, Agricultură şi Horticultură „Săptămâna Verde - 2013” de la Berlin ce se desfăşoară în perioada 18 – 27 ianuarie 2013;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui credit bancar pentru realizarea unor lucrări de investiţii de interes judeţean;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiei zilnice de hrană pentru copiii şi tinerii ce beneficiază de o normă de protecţie specială, mamele asistate în centrele maternale, tinerii si adulţii cu handicap aflaţi în centrele de asistenţă socială, precum şi pentru elevii din învăţământul special;
 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea baremelor privind drepturile de care beneficiază copii şi tinerii ocrotiţi în serviciile publice specializate, pentru protecţia copilului, mame protejate în centre maternale, precum şi pentru copii daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pe perioada 2013-2019;
 19. Proiect de hotărâre pentru încetarea dării în comodat a unor bunuri la Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Maramureş.


          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii;
 • Mass-mediei judeţene.

 

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 11 ianuarie 2013
Nr. 6

Link-uri rapide

Informaţii utile


Tabără de excelență în Maramureș - PUNTE educațională Maramureș-Hîncești-Strășeni-Ungheni

Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.