Dispoziţia nr. 59 din 21 martie 2013

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
    - PREŞEDINTE –

ROMANIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin. 1) şi 3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:
 

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 26 martie 2013, ora 14:00, în sala mare de şedinţe a Palatului Administrativ din Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 46, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului unui consilier judeţean;
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii de specialitate, pe domenii de activitate;
 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru drumuri judeţene şi comunale, pe anul 2013;
 5. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar, pe anul 2013;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor intervenite în domeniul public al judeţului Maramureş, în cursul anului 2012;
 7. Proiect de hotărâre de numire a comitetelor de organizare UNESCO pentru unele monumente din judeţul Maramureş înscrise în lista patrimoniului mondial UNESCO;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Revistei de cultură “Nord Literar”;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru angajaţi, spre şi de la locul de muncă;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea primirii unui autoturism de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, prin donaţie de la Fundaţia SERA ROMÂNIA;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş şi Asociaţia neguvernamentală de asistenţă socială ASSOC Baia Mare.
 12. Raport asupra gestionării bunurilor.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:

 • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
 • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii.

 

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 21 martie 2013
Nr. 59

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.