Dispoziţia nr. 510 din 07.12.2012

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE –

ROMANIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară          Având în vedere prevederile art.94 alin.1) şi 3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 14 decembrie 2012, ora 10:30, în sala mare de şedinţe a Palatului Administrativ din Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr.46, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului, pe anul 2012;
 2. Proiect de hotărâre de validare a Dispoziţiei Nr.495/2012;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din fondul de rezervă bugetară;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru transportul elevilor de la domiciliu spre şi de la unităţile de învăţământ ;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru transportul angajaţilor de la domiciliu spre şi de la locul de muncă;
 6. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea acţiunilor deţinute de acţionarul oraş Borşa la S.C. VITAL S.A. Baia Mare;
 7. Proiect de hotărâre privind încetarea activităţii Serviciului Judeţean de Pază Maramureş;
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Consiliului judeţean Maramureş la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;
 9. Proiect de hotărâre privind validarea modificării componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Maramureş;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii de achiziţie a unui credit bancar pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea Spitalului Judeţean “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii la Şcoala Populară de Arte “Liviu Borlan” Baia Mare;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş a Proiectului „Şi ei vor avea o nouă şansă în viitor! – EVANS”;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş a Proiectului „Reţea de incluziune socio-profesională în Maramureş şi Satu Mare”;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş a Proiectului „Fără discriminare, pentru o viaţă împlinită!”;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş a Proiectului „Ne pregătim pentru mâine”.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:

 • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
 • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii.

 

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare 7.12.2012
Nr. 510

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.