Imprimă această pagină

Dispoziţia nr. 426 din 09.09.2020

211
JUDETUL MARAMURE
CONSILIUL JUDETEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş,

          Având în vedere prevederile:
  • Art. 134, art. 178, alin. (1), art. 179, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Maramureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 51/2020, modificat şi completat;
          În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

          Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Maramureş pentru data de 18 septembrie 2020, ora 10.00, în şedinţă ordinară, care se va desfăşura în sistem videoconferinţă prin intermediul aplicaţiei informatice CISCO WEBEX.
          Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este cuprins în anexa la prezenta dispoziţie.
          Art.3. Prezenta dispoziţie se publică pe site-ul Consiliului Judeţean Maramureş şi se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
  • Consilierii judeţeni;
  • Mass-media judeţeană.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 426
Baia Mare, 9 septembrie 2020