Dispoziţia nr. 353 din 28 martie 2024

JUDEȚUL MARAMUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind aprobarea majorării bugetului de venituri şi cheltuieli la Ansamblul Folcloric Național “Transilvania” pe anul 2024

           Având în vedere Nota de fundamentare privind majorarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Ansamblul Folcloric Național “Transilvania” pe anul 2024, nr. 416/27.03.2024;
           Potrivit Ordonanţei nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, cu modificările şi completările ulterioare;
           În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
           Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE

           Art.1. Se aprobă majorarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Ansamblul Folcloric Național “Transilvania” pe anul 2024, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
           Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul oficial local Maramureș şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administrației județene a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcției juridice;
  • Direcţiei economice.

PREŞEDINTE,
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Nr. 353
Data: 28.03.2024

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.