Imprimă această pagină

Dispoziţia nr. 343 din 10 iulie 2012

1119

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE -


ROMÂNIADISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă Consiliul judeţean Maramureş, în data de 13 iulie 2012, ora 11.00, având următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisii lor de specialitate pe domenii de activitate;
  2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Maramurreş în ATOP;
  3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltarre Intercomunitară Transilvania de Nord.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii;
  • Mass-mediei judeţene.

 

PREŞEDINTE
Ciceu Zamfir
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 10 iulie 2012
Nr. 343