Dispoziţia nr. 315 din 22.06.2012

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
    - PREŞEDINTE –ROMANIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art.94 alin.1) şi 3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta


DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în ziua de 28 iunie 2012, ora 10:00, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de Şcoala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare, pentru anul şcolar 2012 - 2013;
  2. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de proiecte de management, în vederea încredinţării managementului Şcolii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
  4. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut în art.1 din Hotărârea nr.33/2012 a Consiliului judeţean Maramureş, precum şi a termenului prevăzut în art.III din Hotărârea Consiliului judeţean nr.75/2012;
  5. Raport privind utilizarea fondului de rezervă bugetară, pe semestrul I 2012.
  6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr.51/21.03.2012 pentru aprobarea Planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2012

PREŞEDINTE
Mircea Man
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 22 iunie 2012
Nr. 315

Link-uri rapide

Informaţii utile


Tabără de excelență în Maramureș - PUNTE educațională Maramureș-Hîncești-Strășeni-Ungheni

Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.