Imprimă această pagină

Dispoziţia nr. 307 din 21 iulie 2011

1169
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
ROMÂNIA


DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin.1) şi 3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 28 iulie 2011, ora 11:00, la sediul Palatului Administrativ din Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 46, judeţul Maramureş, având următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului pe anul 2011
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului, pe secţiuni, la 30 iunie 2011
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe percepute de Şcoala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Modificării programului de transport pentru reţeaua de trasee judeţene prin reducerea numărului de curse şi modificarea graficelor de circulaţie pe perioada 2008-2013”
  6. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii.

PREŞEDINTE,
Mircea Man
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
 

Baia Mare, 21 iulie 2011
Nr. 307