Dispoziţia nr. 307 din 21 iulie 2011

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
ROMÂNIA


DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin.1) şi 3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 28 iulie 2011, ora 11:00, la sediul Palatului Administrativ din Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 46, judeţul Maramureş, având următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului pe anul 2011
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului, pe secţiuni, la 30 iunie 2011
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe percepute de Şcoala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Modificării programului de transport pentru reţeaua de trasee judeţene prin reducerea numărului de curse şi modificarea graficelor de circulaţie pe perioada 2008-2013”
  6. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii.

PREŞEDINTE,
Mircea Man
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
 

Baia Mare, 21 iulie 2011
Nr. 307

Link-uri rapide

Informaţii utile


Tabără de excelență în Maramureș - PUNTE educațională Maramureș-Hîncești-Strășeni-Ungheni

Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.