Dispoziţia nr. 301 din 19 iulie 2013

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
    - PREŞEDINTE -ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 24 iulie 2013, ora 11.00, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în “Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2013;
 3. Proiect de pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2013;
 4. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la hotărârea nr. 152/24.10.2012 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători leagli;
 5. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor cadastrale pentru bunul „Muzeul de Etnografie şi Artă Populară” din domeniul public al judeţului, situat în Baia Mare, Str. Dealul Florilor nr. 1;
 6. Proiect de hotărâre încetarea activităţii şi desfiinţarea Serviciului public „Agenţia de dezvoltare durabilă urbană şi rurală UrbaNET”;
 7. Proiect de hotărâre privind privind stabilirea numarului de posturi din aparatul de specialitate al Consiliului judetean şi institutiilor subordonate, precum şi a numărului maxim al posturilor de conducere, in vederea încadrarii în numarul maxim de personal stabilit în baza prevederilor O.U.G. nr. 77/2013;
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”;
 10. Proiect de hotărâre privind rezultatul evaluării finale a managerului Muzeului judeţean de Mineralogie Baia Mare;
 11. Proiect de hotărâre de modificare a unor anexe la Hotărârea nr. 190 din 14 decembrie 2012 privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Maramureş;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării ca partener a Consiliului Judeţean Maramureş în proiectul „Ecouri” - Măsuri inovatoare de ocupare şi antreprenoriat pentru Maramureş;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării D.G.A.S.P.C. Maramureş ca partener nr. 1 la proiectul „ACCES EGAL PE PIAŢA MUNCII PRIN FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ”
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a unor investiţii de reabilitare la Palatul Administrativ Baia Mare.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţia juridică şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

 

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 19 iulie 2013
Nr. 301

Link-uri rapide

Informaţii utile


Tabără de excelență în Maramureș - PUNTE educațională Maramureș-Hîncești-Strășeni-Ungheni

Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.