Dispoziţia nr. 283, privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă ordinară pentru data de 28 iunie 2011

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
    - PREŞEDINTE –

ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară          Având în vedere prevederile art.94 alin.1), 3) şi 7), precum şi ale art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta


DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în ziua de 28 iunie 2011, ora 11:00, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu, pe anul 2011;
 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar, pe anul 2011, pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei sume din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2011;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Drumul Judeţean 108E, cuprins în Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, aprobat prin OUG nr. 105/2010;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere garaje pentru autospeciale SMURD – judeţul Maramureş”;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a Drumului Judeţean 108E și a terenurilor aferente acestuia, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, aprobat prin OUG nr. 105/2010;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor spaţii din domeniul public al judeţului Maramureş Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului – Protopopiatului Vişeu;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra unor imobile din domeniul public al judeţului Maramureş de la S.C. „PROTEPLANT” Maramureş S.R.L.;
 9. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş a unor bunuri din domeniul public al judeţului aparţinând Centrului de îngrijire şi Asistenţă Poienile de sub Munte;
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea unor elemente de identificare şi a suprafeţei de teren aferent unui bun din domeniul public al judeţului, situat în Baia Mare, str. Dragoş Vodă nr. 9;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă din domeniul culturii, eligibile la prima sesiune din 2011;
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare dintre D.G.A.S.P.C Maramureş şi Fundaţia Umanitară pentru Copii şi Adulţi în Dificultate „SERA ROMÂNIA”, în vederea promovării proiectului „Centru de recuperare pentru copii cu nevoi speciale”;
 14. Proiect de hotărâre privind dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale S.C. „PROTEPLANT MARAMUREŞ” S.R.L.;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Modificării programului de transport pentru reţeaua de trasee judeţene, prin suplimentarea numărului de curse, modificarea graficelor de circulaţie şi eliminarea de staţii, pe perioada 2008-2013”;
 16. Proiect de hotărâre de modificare a unor prevederi din „Ghidul solicitantului” pentru domeniul sport, aprobat prin Hotărârea nr.19/2011;
 17. Proiect de hotărâre cu privire la solicitarea adresată Guvernului României, de desfiinţare a Spitalului de Boli Infecţioase Dermatovenerologice şi Psihiatrie Baia Mare, precum şi a Spitalului orăşenesc Cavnic, în vederea reorganizării lor ca structuri fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare.
PREŞEDINTE
Mircea Man
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Nr.: 283
Data: 22.06.2011

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.