Dispoziţia nr. 282 din 10 iulie 2013

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
     PREŞEDINTE

ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin. 2) şi 3) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 11 iulie 2013, ora 12.00, având următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul sportului, declarate eligibile la prima sesiune de finanţare din anul 2013;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul culturii, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2013;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Menajere în judeţul Maramureş”;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contributiei financiare a proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş”.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asistenţă pentru Proiect ce urmează a fi încheiat între judeţul Maramureş cu S.C. „VITAL” S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a unor investiţii de reabilitare la Palatul Administrativ Baia Mare;
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a convenţiunii de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş şi Fundaţia Ajutor Ecumenic Seelscheid (OHS) e.V. din Germania.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică – Compartimentul secretariat consiliu şi gestiunea documentelor

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 10 iulie 2013
Nr.282

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.