Dispoziția nr. 242 din 26.05.2011

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
    - PREŞEDINTE –

 

ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art.94 alin.1), 3) şi 7), precum şi ale art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în ziua de 31 mai 2011, ora 11:00, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Maramureş, pe anul 2011;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea conturilor anuale de execuţie a bugetelor pe anul 2010, pentru bugetul propriu al judeţului;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei sume din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2011;
 4. Proiect de hotărâre de aprobare a rezultatelor finale ale evaluării managerilor instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş, pe anul 2010;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii unor imobile aparţinând Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Poienile de sub Munte în domeniul public al judeţului Maramureş;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra unor spaţii de la Consiliul local al oraşului Vişeu de Sus;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile din domeniul privat al judeţului Maramureş;
 8. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare pentru vânzarea unui spaţiu medical şi a terenului aferent, situate în Baia Mare, strada Gheorghe Bilanşcu nr.22A;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea stucturii serviciilor specifice şi a tarifelor care constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Judeţene Maramureş;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor judeţului Maramureş în managementul şi implementarea proiectului „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord – etapa a II a” şi a cheltuielilor judeţului Maramureş legate de proiect;
 11. Raport de activitate al Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, pe perioada iunie 2008 – decembrie 2010;
 12. Notă privind cererea formulată de Clubul Sportiv „Siromex”, prin care solicită revocarea în parte a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 49/21.04.2011.

PREŞEDINTE
Mircea Man
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Nr.: 242
Data: 26.05.2011

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.