Dispoziția nr. 141 din 23.02.2010

          Având în vedere prevederile art. 94 alin.1) şi 3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 2 martie 2010, ora 10:00, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumuri comunale pe anul 2010
 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rulment pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii pe anul 2010;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor ce se plătesc de Consiliul judeţean Maramureş pentru diferite structuri asociative în care judeţul Maramureş are calitatea de membru pe anul 2010;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2010;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Aeroportului Internaţional Baia Mare;
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui parteneriat cu Centrul de cercetare, dezvoltare şi proiectare Maramureş şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Filiala Baia Mare în vederea realizării unui MASTERPLAN TURISTIC al judeţului Maramureş;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe percepute de Şcoala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii Centrului de plasament pentru şcolari cu deficienţe Baia Mare;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii Centrului de plasament pentru şcolari Ocna Şugatag;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii Centrului de zi şi înfiinţarea Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap Călineşti;
 12. Proiect de hotărâre privind transformarea unor Case de tip familial în Centre de recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu handicap;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în comodat a unor imobile de la H.H.C. România şi înfiinţarea de case de tip familial pentru copii;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafeţe de teren din domeniul public al judeţului Maramureş aflat în administrarea Spitalului judeţean de urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere în participaţiune între S.C. UME DIAGNOSTIC SERVICES S.A. şi Spitalul judeţean de urgenţă „Dr. Constantin Opriş” în vederea înfiinţării şi funcţionării unui Centru de investigare medicală de imagistică.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
 • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii;
 • mass-mediei judeţene.

 

PREŞEDINTE,
Mircea Man
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Nr.: 141
Data: 23.02.2010

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.