Dispoziţia nr. 11 din 19 ianuarie 2012

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
    - PREŞEDINTE -


ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 24 ianuarie 2012, ora 1200, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru „Muzeul de Mineralogie Baia Mare” din domeniul public al judeţului, situat în Baia Mare, B-dul Traian, nr.8;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii bunului – Sediul formaţiei de lucru Coroieni – Proteplant – din domeniul privat în domeniul public al judeţului Maramureş în vederea transmiterii acestuia în domeniul public al comunei Coroieni;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Hotărârilor Consiliului judeţean Maramureş nr. 15, 16, 17 şi 18/ 2010 referitoare la aprobarea Regulamentelor de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la instituţiile publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de evaluare a managementului şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea managementului la instituţiile publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare la Aeroportul Internaţional Baia Mare” în cadrul Programului Operaţional Sectorial – Transport 2007 – 2013, Domeniul major de intervenţie 2.4. – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii aeroportuare;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului ”PlaNETour - Crearea unui produs de turism Ştiinţific prin modernizarea Planetarului Baia Mare şi Observatorului astronomic Uzhgorod şi crearea unei reţele transfrontaliere de dezvoltare a turismului ştiinţific în judeţul Maramureş şi regiunea Transkarpatia”, propus spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră ENPI Ungaria- Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 şi cofinanţarea acestuia;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între DGASPC Maramureş şi Consiliul local al comunei Coroieni în vederea promovării în parteneriat a proiectului Centru de zi comuna Coroieni şi a promovării acestuia;
 9. Proiecte de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectelor propuse spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare transfrontalieră ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 şi cofinanţarea acestuia

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE
Mircea Man
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 19 ianuarie 2012
Nr. 11

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.