Imprimă această pagină

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea unor posturi contractuale din cadrul Proiectului "Motivezi și îndepărtezi abandonul"

11 Decembrie 2018
Consiliul Județean Maramureș
Comisia de selecție
Nr. 11712 / 11.12.2018

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

pentru ocuparea unor posturi contractuale din cadrul Proiectului "Motivezi și îndepărtezi abandonul"


Având în vedere prevederile art. 14 din cadrul Procedurii de recrutare și selecție pentru încadrarea de personal cu contract de muncă pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei aprobată prin Dispoziția Președintelui nr. 499/2018, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor Observații
 
1 post coordonator tehnic – timp parțial 3 ore / zi
1.  MARFICI ORESIA-AURORA ADMIS  
 
1 post expert responsabil Grup țintă – timp parțial 2 ore / zi    
1. LUCA MĂDĂLINA-CARMEN  ADMIS  
 2. POP LIVIA  ADMIS  

Proba de interviu va avea loc în data de 14.12.2018, ora 10,00 la sediul Consiliului județean Maramureș, Str. Gh. Șincai nr. 46. Baia Mare.

Afișat astăzi 11.12.2018, la sediul Consiliului județean Maramureș.

Secretar comisie de selecție: Simicorescu Sorina, consilier Birou resurse umane