Imprimă această pagină

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare și selecție organizat in vederea ocupării postului contractual de inspector de specialitate în cadrul Filialei STC Sighetu Marmației,...

11 Iulie 2019
Nr. 16.394 / 11.07.2019

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

la concursul de recrutare și selecție organizat in vederea ocupării postului contractual de inspector de specialitate în cadrul Filialei STC Sighetu Marmației, pe durata determinată de 6 luni cu posibilitatea de prelungire pe durata derulării Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Slovacia – România - Ucraina 2014 -2020, timp parțial - 4 ore/zi


Având în vedere prevederile art. 14 din cadrul Procedurii de recrutare și selecție pentru încadrarea de personal cu contract de muncă pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei aprobată prin Dispoziția nr. 499/2018 si ale Acordului pentru deschiderea și funcționarea filialei STC în teritoriu a programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Slovacia – România - Ucraina 2014 -2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Maramures nr.66 din 23 aprilie 2019 , comisia de examinare comunică rezultatul selecției dosarelor de înscriere:
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor Observații
1. Traistă Marian Nicolae ADMIS  


Proba de interviu va avea loc în data de 16.07.2019, ora 14,00 la sediul Consiliului județean Maramureș, Str. Gh. Șincai nr. 46. Baia Mare.

Afișat astăzi 11.07.2019, la sediul Consiliului județean Maramureș.

Secretar comisie de selecție: David Carmela, consilier Birou resurse umane