Imprimă această pagină

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, din cadrul Serviciului contabilitate și execuție bugetară

14 Iulie 2016
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului contabilitate și execuție bugetară – organizat în perioada 21-25.07.2016.
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere
la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului contabilitate și execuție bugetară – organizat în perioada 21-25.07.2016

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. NUME /PRENUME CANDIDAT REZULTATUL SELECŢIEI DOSARULUI OBSERVAŢII
1. GULIN M IRELA ADMIS  
2. ROBU CĂTĂLIN STELIAN ADMIS  
3. POLBACI ANCA GABRIELA ADMIS  

Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 21.07.2016, ora 10,00 la sediul Consiliului Judeţean.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi 14.07.2016, ora 14,00, la sediul Consiliului Județean Maramureş

Secretar: Simicorescu Sorina