Imprimă această pagină

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, din cadrul Direcţiei economice şi patrimoniu - Serviciul buget - Compartiment impozite şi taxe, executare silită

10 Decembrie 2014
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ
Nr. 8819/10.12.2014

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie organizat în data de 15-17.12.2014 din cadrul Direcţiei economice şi patrimoniu - Serviciul buget - Compartiment impozite şi taxe, executare silită

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 1173/2009, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică de execuţie Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
 1. SIMON GEORGETA CONSILIER I PRINCIPAL CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ ADMIS -
 2. DEAC MARIA DOMNICA CONSILIER I PRINCIPAL CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ ADMIS -
 3. LUP ADELA MIHAELA CONSILIER I PRINCIPAL CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ ADMIS -
 4. CRECIUN MIHAELA-OANA CONSILIER I PRINCIPAL CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ ADMIS -
 5. TALOS OTILIA CORNELIA CONSILIER I PRINCIPAL CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ ADMIS -

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 15.12.2014, ora 10:00, la sediul Consiliului Judetean.Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificata si completata care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi 10.12.2014 ora 11, la sediul Consiliului Judeţean Maramures.

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte: Glodan Ana - director executiv - Direcţia economică şi patrimoniu
Membrii: Barbul Gerrard - şef serviciu - Serviciul buget
             Ciocotişan Cristina - responsabil procedură - reprezentant ANFP
Secretar: Simicorescu Sorina - consilier I superior Compartiment resurse umane