Imprimă această pagină

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de consilier, cls. I, grad principal la Compartiment Corp control, control intern managerial...

26 Iunie 2019
BIROU RESURSE UMANE
Nr. 6091 / 26.06.2019

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere
la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de consilier, cls.I, grad principal la Compartiment Corp control, control intern managerial, managementul calității din data de 1 iulie 2019 - proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare , comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. TEPEI PETRU IOAN ADMIS   
2. MUREȘAN COSTEL  ADMIS  
3. DRĂGAN OCTAVIA CRISTINA  ADMIS  
4. BRÎNDUSE COSMIN  ADMIS  
5. BICAZAN CLAUDIA IOANA  ADMIS  
6. METRIC MELINDA  RESPINS  lipsa vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării f.p.
7. PODAR-NAN IOANA  RESPINS lipsa vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării f.p.

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 01 iulie 2019, ora 10:00, la sediul Consiliului Județean Maramureș str. Ghe. Sincai nr. 46 sala nr.7.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la registratura Consiliului Județean Maramureș.

Afişat astăzi 26 iunie 2019, ora 14 la sediul si pe site-ul Consiliului Județean Maramureș

Secretar comisie de concurs: David Carmela – consilier, Birou Resurse umane