Imprimă această pagină

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs depuse pentru participarea la concursul organizat în data de 02.07.2019 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul relații publice...

26 Iunie 2019
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
Nr. 6075 / 26.06.2019

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs

depuse pentru participarea la concursul organizat în data de 02.07.2019 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul relații publice - Birou informare turistică

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:
Nr. Crt NUME / PRENUME CANDIDAT FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUȚIE REZULTATUL SELECŢIEI DOSARULUI OBSERVAŢII
1. COSMA RAMONA GABRIELA Consilier, cls.I superior ADMIS  

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 02.07.2019, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Maramureș.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată, care se depune la registratura Consiliului Județean Maramureș.

Afişat astăzi 26.06.2019, ora 14.00 la sediul Consiliului Județean Maramureş.

Secretar comisie: Simicorescu Sorina-consilier, Birou Resurse umane