Imprimă această pagină

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 26.06.2019 pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege

20 Iunie 2019
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
Nr. 16336 / 20.06.2019

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 26.06.2019 pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (1) şi alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat:
Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDATULUI REZULTATUL SELECŢIEI DOSARULUI OBSERVAŢII
1. POP CRISTINA MARIANA ADMIS  
2. LUCIAN RADU ADMIS  
3. GAGNIUC DANA ADMIS  
4. PETCU ANDRA GLORIA ADMIS  
5. RUS BUCUR DOREL ADMIS  
6. DOBRICAN CLAUDIU AUGUSTIN ADMIS  
7. COZMA MARIANA CORALIA ADMIS  
8. KOVACS LAURA ADMIS  


NOTĂ:
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 26.06.2019, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Maramureș.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată, care se depune la registratura Consiliului Județean Maramureș.
Afişat astăzi 20.06.2019, ora 12.00 la sediul și pe pagina de internet a Consiliului Județean Maramureş.

Secretar comisie: Simicorescu Sorina-consilier, Birou Resurse umane