Rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 22.06.2020 pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege

12 Iunie 2020
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
Nr. 8551/12.06.2020

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 22.06.2020 pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege

Având în vedere prevederile art.50 alin. (1) şi alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat:
Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDATULUI REZULTATUL SELECŢIEI DOSARULUI OBSERVAŢII
1. Lazar Corina Iuliana  ADMIS   
 2. Dragoș Cătălin Daniel  ADMIS   
 3. Sabo Teodora Luminița  ADMIS   
 4. Kadar Daniela  ADMIS   

NOTA:

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 22.06.2020, ora 10:00 la sediul Consiliului Judeţean Maramureș.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată, care se depune la registratura Consiliului Județean Maramureș.

Afişat astăzi 12.06.2020 ora 13,00 la sediul și pe pagina de internet a Consiliului Județean Maramureş.

Secretar comisie de concurs

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.