Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici organizat în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

22 Iunie 2020
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
Nr. 9051/22.06.2020

Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici organizat în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele probei scrise:
Nr. crt. Funcţia publică Numele şi prenumele candidatului Instituţia Punctaj probă scrisă Rezultatul probei
1. Consilier, cls. I, grad superior LAZAR CORINA IULIANA Consiliul județean Maramureș 89 puncte Admis 
 2. Consilier, cls. I, grad principal DRAGOȘ CĂTĂLIN DANIEL Consiliul județean Maramureș 89 puncte Admis 
 3. Consilier, cls. I , grad superior SABO TEODORA LUMINITA Consiliul județean Maramureș 89 puncte Admis 
 4. Consilier, cls. I, grad principal KADAR DANIELA Consiliul județean Maramureș 90 puncte Admis 

Conform art. 60 alin. (3) lit. a) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Consiliului Județean Maramureș.

Proba de interviu va fi susținută în data de 24.06.2020 ora 13,00.

Afişat astăzi, 22.06.2020 ora 13,00 la sediul Consiliului Județean Maramureș.

Secretar comisie concurs,
Simicorescu Sorina

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.