Imprimă această pagină

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

27 Iunie 2019
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
Nr. 16357 / 27.06.2019

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut,
organizat în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, dispoziţiile art. 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatul probei scrise:
Nr. Crt.  Funcţia publică  Numele şi prenumele candidatului  Instituţia  Punctaj probă scrisă  Rezultatul probei 
1. Consilier, cls. I, grad principal  POP CRISTINA MARIANA  Consiliul județean Maramureș  91 puncte  Admis 
2. Consilier, cls. I, grad principal  LUCIAN RADU  Consiliul județean Maramureș  97 puncte  Admis 
3. Consilier, cls. I , grad superior  GAGNIUC DANA  Consiliul județean Maramureș  97,5 puncte  Admis 
4. Consilier, cls. I, grad superior  PETCU ANDRA GLORIA  Consiliul județean Maramureș  97 puncte  Admis 
5. Consilier, cls. I, grad superior  RUS BUCUR DOREL  Consiliul județean Maramureș  81,5 puncte  Admis 
6. Consilier, cls. I, grad principal  DOBRICAN CLAUDIU AUGUSTIN  Consiliul județean Maramureș  95 puncte  Admis 
7. Consilier, cls. I, grad principal  COZMA MARIANA  Consiliul județean Maramureș  96 puncte  Admis 
8. Consilier, cls. I, grad principal  KOVACS LAURA  Consiliul județean Maramureș  95 puncte  Admis 

Conform art. 60 alin. (3) lit. a) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată, care se depune la registratura Consiliului Județean Maramureș.

Proba de interviu va fi susținută în data de 28.06.2019, ora 11.

Afişat astăzi, 27.06.2019, ora 11 la sediul Consiliului Județean Maramureș.

Secretar comisie concurs: Simicorescu Sorina – consilier, Birou resurse umane