Imprimă această pagină

Rezultatul PROBEI SCRISE la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de şofer la Serviciul transport şi utilităţi

11 Noiembrie 2015

Rezultatul PROBEI SCRISE la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de şofer la Serviciul transport şi utilităţi, organizat în data de 11.11.2015.
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ
COMISIA DE CONCURS

Rezultatul PROBEI SCRISE
la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de şofer la Serviciul transport şi utilităţi, organizat în data de 11.11.2015


Numele şi prenumele candidatului Funcţia contractuală de execuţie Punctaj obţinut Rezultat Observaţii
Pop Dan şofer 54,00 puncte ADMIS  
Maghear Adrian Vasile şofer 51,00 puncte ADMIS  
Albert Alexandru şofer 32,00 puncte RESPINS  
Dârle Ciprian şofer - RESPINS Anulat lucrare conform art. 21 pct. 17 din H.G. nr. 286 /2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor art. 31 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată ulterior, contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

Afişat astăzi, 11.11.2015, ora 13,00 la sediul Consiliului Judeţean Maramureş.

Secretar comisia de concurs: Simicorescu Sorina