Imprimă această pagină

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante consilier clasa I, grad principal din cadrul Direcției economice şi patrimoniu - Serviciul buget - Compartiment impozite şi taxe, executare silită

15 Decembrie 2014
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

Rezultatul probei scrise
la concursul organizat în perioada 15.12.2014-17.12.2014 privind ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante consilier clasa I, grad principal din cadrul Direcției economice şi patrimoniu - Serviciul buget - Compartiment impozite şi taxe, executare silită

În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, dispoziţiile art. 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise:
Nr. crt. Funcţia publică Numele şi prenumele candidatului Instituţia Punctaj probă Rezultatul probei
 1. Consilier, clasa I, grad profesional principal SIMON GEORGETA Consiliul Județean Maramureș 0 Puncte Respins
 2. Consilier, clasa I, grad profesional principal DEAC MARIA DOMNICA Consiliul Județean Maramureș Puncte Nu s-a prezentat
 3. Consilier, clasa I, grad profesional principal LUP ADELA MIHAELA Consiliul Județean Maramureș Puncte Nu s-a prezentat
 4. Consilier, clasa I, grad profesional principal CRECIUN MIHAELA-OANA Consiliul Județean Maramureș Puncte Nu s-a prezentat
 5. Consilier, clasa I, grad profesional principal TALOS OTILIA CORNELIA Consiliul Județean Maramureș 34 Puncte Respins

Conform art. 60 alin. (3) lit. a) din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

În conformitate cu art. 60 alin. (2) din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii până pe data de 16.12.2014, ora 13.30.

Afişat astăzi, 15.12.2014, ora 13.30, la sediul Consiliului Județean Maramureș.

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte: Glodan Ana - director executiv - Direcţia economică şi patrimoniu
Membri: Barbul Gerrard - şef serviciu - Serviciul buget
               Ciocotişan Cristina - responsabil procedură - reprezentant ANFP
Secretar: Simicorescu Sorina - consilier I superior Compartiment resurse umane