Imprimă această pagină

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul relații publice - Birou informare turistică...

02 Iulie 2019
Nr. 16366 / 02.07.2019

REZULTATUL PROBEI SCRISE

la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul relații publice – Birou informare turistică, organizat în data 2 iulie 2019

În conformitate cu dispoziţiile art. 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatul probei scrise:
  • Funcția publică: Consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post)
Nr. Crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă scrisă Rezultatul probei scrise
1. COSMA RAMONA GABRIELA 75,33 puncte ADMIS

Conform art. 60 alin. (3) lit. a) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

În conformitate cu art. 63 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii în termen de cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatului probei scrise, la registratura Consiliului Județean Maramureș.

Candidații declarați admiși la proba scrisă vor susține interviul în data de 04.07.2019, ora 12 la sediul Consiliului Județean Maramureș.

Afişat astăzi, 02.07.2019, ora 15 la sediul Consiliului Județean Maramureș.

Secretar comisia de concurs: Simicorescu Sorina, consilier Birou resurse umane