Imprimă această pagină

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de consilier, cls. I, grad principal la Compartiment Corp control, control intern managerial, managementul calității...

02 Iulie 2019
BIROU RESURSE UMANE
Nr. 16.365 / 02.07.2019

Rezultatul probei scrise

la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de consilier, cls.I, grad principal la Compartiment Corp control, control intern managerial, managementul calității din data de 1 iulie 2019 ora 10.00 - proba scrisă


În conformitate cu dispoziţiile art. 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj Proba scrisă Rezultatul probei scrise
1. BICAZAN CLAUDIA IOANA 74 puncte ADMIS
2. DRĂGAN OCTAVIA CRISTINA 43,33 puncte RESPINS
3. TEPEI PETRU IOAN 15 puncte RESPINS

Conform art. 60 alin. (3) lit. a) din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

În conformitate cu art. 63 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obținut la proba scrisă, pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 ore de la afișarea rezultatului, la registratura CJMM.

Candidatii declarati admis vor sustine interviul în data de 04 iulie 2019 ora 11,00, la sediul Consiliului județean Maramureș.

Afişat astăzi 02.07.2019, ora 15,00 la sediul Consiliului Județean Maramureș și pe site-ul instituției.

Secretar comisie de concurs: David Carmela – consilier, Birou Resurse umane